Vier faciliteitengemeenten sturen na oproepingsbrief-Homans ook eigen brief

Vier faciliteitengemeenten sturen na oproepingsbrief-Homans ook eigen brief
Vier faciliteitengemeenten sturen na oproepingsbrief-Homans ook eigen brief

De faciliteitengemeenten Linkebeek, Kraainem, Drogenbos en Wezembeek-Oppem versturen oproepingsbrieven voor de lokale verkiezingen terwijl hun inwoners twee weken terug al een oproepingsbrief ontvangen hebben van gouverneur Lodewijk De Witte, in opdracht van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. In Sint-Genesius-Rode werd nog geen collegebeslissing genomen over de verzending. De resterende faciliteitengemeente Wemmel besliste geen eigen kiesbrieven te versturen.
De burgemeesters van de zes faciliteitengemeenten zijn niet akkoord met het feit dat De Witte alle oproepingsbrieven in het Nederlands verstuurde. Minister Homans houdt namelijk vast aan de decretale regel dat dergelijke documenten in deze gemeenten steeds in het Nederlands moeten worden verstuurd en Franstaligen die een document in hun taal willen ontvangen dat telkens opnieuw moeten aanvragen. De burgemeesters eisen dat de visie van de Raad van State gevolgd wordt die tot dusver reeds in twee arresten aangaf dat Franstaligen slechts een keer om de vier jaar moeten melden dat ze documenten onmiddellijk in hun taal willen ontvangen. De grote meerderheid van de Franstaligen deed dat ondertussen reeds. In Kraainem gaat het bijvoorbeeld om bijna 8.000 personen.

Linkebeek, Kraainem, Drogenbos en Wezembeek-Oppem stuurden daarom conform de arresten van de Raad van State alle Franstaligen die zich voor vier jaar registreerden een Franstalige oproepingsbrief en de anderen een Nederlandstalige. In Sint-Genesius-Rode besliste het schepencollege (met inbegrip van de Vlaamse oppositie) unaniem om de brieven overeenkomstig deze arresten te laten drukken, maar moet het college nog een beslissing nemen over de verzending.

In Wemmel beperkt het gemeentebestuur zich tot een gewone brief aan de Franstaligen, die zich registreerden voor vier jaar, om hen te melden dat het college niet akkoord gaat met de oproepingsbrief van De Witte en de melding dat de betrokkenen indien gewenst een kiesbrief in hun taal kunnen komen afhalen.

Bron: Belga