Kanaalplan Vilvoorde werkt, maar lijdt onder gebrek aan samenwerking en financiering

Kanaalplan Vilvoorde werkt

het Kanaalplan Vilvoorde heeft er toe geleid dat de controles op illegale activiteiten spectaculair zijn toegenomen, maar een aantal tekortkomingen moet nog verholpen worden om van het plan een volwaardig succes te maken. Zo blijkt uit het evaluatierapport van het plan, dat gisteren in het stadhuis van Vilvoorde werd voorgesteld door burgemeester Hans Bonte (sp.a) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Daaruit blijkt dat er geen eenheid van werkwijze of aanpak is met alle Brusselse en Vlaamse partners, dat de Vlaamse politiezones uit de rand structureel ondergefinancierd blijven en kampen met een schrijnend politietekort. Tot slot is er vanaf volgend jaar geen structurele financiering voor de opvolging van geradicaliseerden en de preventieve aanpak ervan in Vilvoorde.

De evaluatie werd opgemaakt door de lokale politie van Vilvoorde en Machelen (VIMA), de federale politie en het parket van Halle-Vilvoorde, de stad Vilvoorde, Vlaams-Brabant, het Arbeidsauditoraat en de sociale inspectiediensten.

Het kanaalplan Vilvoorde leide tot een verbeterde samenwerking. Door de toegekende ondersteuning en personeelsversterking werd er intensiever gewerkt op een aantal criminaliteitsfenomenen. Door een actieve LIVC-werking (Lokale Integrale Veiligheid) is de ‘aanklampende opvolging’ van alle gekende foreign terrorist fighters werkelijkheid geworden en is er een eerste voorzichtige terugval zichtbaar in het aantal geregistreerde feiten gerelateerd aan radicalisme en terrorisme. De toename van controles op illegale activiteiten en onderliggende criminaliteitsfenomenen in de illegale economie zijn volgens de evaluatie spectaculair toegenomen.

Minister Jambon en burgemeester Bonte erkenden dat er nog een aantal tekortkomingen zijn. Beiden wezen onder meer op het feit dat de samenwerking tussen politiezones wel functioneert – hoewel Bonte wees op problemen van informatiedoorstroming tussen de zones -, maar dat er van een samenwerking op bestuurlijk niveau, tussen de burgemeesters, nog geen sprake is. Jambon wees er ook op dat de vijf betrokken politiezones (vier Brusselse en VIMA) vorige vrijdag het Kanaalplan hebben geëvalueerd.

Bonte toonde zich na de vergadering tevreden dat de minister erkende dat er een probleem van capaciteit en onderfinanciering is en dat de politiezones in de rand met specifieke problemen kampen. Deze legislatuur werden de middelen bevroren, maar dat is niet houdbaar en dit punt moet op tafel komen bij de regeringsvorming volgend jaar, zei hij.

bron: Belga