Sensibiliseringscampagne moet burgers bewust maken van radonrisico

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle lanceert op maandag 1 oktober de sensibiliseringscampagne Radon 2018. Met de jaarlijkse actie, wil het FANC de bevolking informeren over de risico’s van radon, een radioactief gas dat vrijkomt uit de ondergrond.

Radon is een geurloos, kleurloos en smaakloos radioactief gas dat van nature aanwezig is in de bodem en in rotsen. Vanuit de bodem kan het binnendringen in gebouwen via barsten, sanitaire installaties of waterleidingen. Geschat wordt dat 7 tot 8% van de gevallen van longkanker in België verband houden met blootstelling aan radon. Dat zijn ongeveer 500 sterfgevallen per jaar.

Door de samenstelling van de ondergrond in België is er in het zuiden van ons land een hogere concentratie aan radon dan het noorden. Recente studies tonen echter aan dat het kankerrisico stijgt vanaf 100 becquerel per kubieke meter, waarden die we in heel het land terugvinden.

Meting

De enige manier om te weten of men aan het radioactieve gas is blootgesteld, is door een meting uit te voeren met een detector in de meest gebruikte ruimte van de woning. Tussen 1 oktober en 31 december 2018 kan elke Belgische burger een detector bestellen via de website www.radonactie.be. Aangezien de test drie maanden duurt en in de winter wordt gedaan, moeten bestellingen voor 31 december 2018 worden geplaatst.

Binnenlucht

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Een goede kwaliteit van de binnenlucht is dus essentieel voor de gezondheid. De eenvoudigste en vaak meest doeltreffende manier om dit te verkrijgen, is door het regelmatig ventileren en verluchten van de woning.

Sensibiliseringscampagne

Vorige winter hebben meer dan 3400 gezinnen de radonconcentratie in hun woning gemeten. Ondanks dit succes hebben nog steeds heel veel mensen geen idee van de hoeveelheid radon thuis. Daarom organiseert het FANC, in samenwerking met de Waalse provincies, het Brussels gewest en de Duitstalige Gemeenschap de informatie- en sensibiliseringscampagne ‘Radonactie’.

De website www.radonactie.be geeft meer informatie en biedt iedereen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze een radontest te bestellen.

Om radon op de werkvloer te meten kunnen detectors besteld worden via de site www.radonatwork.be