Leuven wil tegen 2020 autodeelwagen op wandelafstand van elke woning

Leuven wil tegen 2020 autodeelwagen op wandelafstand van elke woning

Het voorbije 1,5 jaar is het aantal Leuvense gezinnen dat aan autodelen doet met 35 procent gestegen tot 2.500. Daarmee is Leuven in verhouding tot het aantal inwoners, een van de best scorende steden in ons land. Tegen 2020 wil het stadsbestuur deelauto’s voorzien op wandelafstand van elke woning. Dat heeft Milieuschepen Mohamed Ridouani (sp.a) bekendgemaakt tijdens een persontmoeting. Momenteel staan er in Leuven reeds 82 Cambiodeelwagens verspreid over 33 standplaatsen. Tegen 2020 wil Leuven het aantal locaties met Cambiowagens uitbreiden tot 150, zodat elke inwoner op maximum 400 meter van zijn woning een deelauto ter beschikking heeft. Leuven wil die locaties bovendien geleidelijk laten evolueren tot mobipunten, waar je ook deelfietsen vindt en in de omgeving openbaar vervoer.

Daarnaast zijn er ook een aantal Leuvense gezinnen die via Cozycar eigen wagens delen, wat het totaal aantal deelauto’s dat actief is in Leuven op 148 brengt. Samen met LICHT Leuven en Partago wil het stadsbestuur binnen afzienbare tijd ook een coöperatief systeem opstarten waarmee inwoners elektrische (bak)fietsen en auto’s kunnen delen.

De interesse voor deelauto’s is volgens Ridouani in Leuven bijzonder groot. Vaak gaat het om mensen die hun tweede auto om die reden wegdoen. “Autodelen speelt niet alleen een belangrijke rol om de parkeerdruk op straat te verminderen en publieke ruimte op te waarderen. Elke deelauto vervangt gemiddeld immers 5 tot 10 privé-wagens. Een deelwagen is 40 procent van de tijd aan het rijden terwijl dat bij privéwagens slechts 4 procent is. Het is ook een van de puzzelstukjes om Leuven op termijn klimaatneutraal te maken. Autodelers denken immers bewuster na voor hun verplaatsingen en de auto is voor hun de laatste optie”, aldus Ridouani.

bron: Belga