“Misplaatst triomfalisme”

Misplaatst triomfalisme

Oppositiepartij Groen is niet mals voor de Septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois. Fractieleider Björn Rzoska vond de toon van Bourgeois “zelfgenoegzaam”. “Ik hoorde een misplaatst triomfalisme. Er gaapt een grote kloof tussen de droomwereld van Bourgeois en de wereld van de gewone Vlamingen”, aldus Rzoska. Minister-president Geert Bourgeois pakte in zijn Septemberverklaring uit met een begroting in evenwicht en een fors pakket nieuwe investeringen. Volgens hem zijn de Vlamingen er nu ook beter aan toe dan in 2014. Oppositiepartij Groen is het daar duidelijk niet mee eens. Fractieleider Rzoska stoort zich ook aan de toon van de minister-president. “Zelfgenoegzaam”, aldus Rzoska. “Als ik kijk naar de gewone Vlamingen, zou ik een pak nederiger zijn”, zegt de Groen-fractieleider. Rzoska verwijst onder meer naar de “stijgende energiefactuur”, de slechte armoedecijfers en de lange wachtlijsten in de zorg. “Ik zou in zijn plaats gegeneerd zijn in plaats van uit te pakken met misplaatst triomfalisme”, aldus Rzoska.

bron: Belga