Kris Peeters heeft Groep van Tien ontmoet en wacht op voorstellen

Kris Peeters heeft Groep van Tien ontmoet en wacht op voorstellen

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft gisteren rond de tafel gezeten met de Groep van Tien, zeg maar de hoogste vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers. Hij heeft de sociale partners herhaald dat de regering van hen voorstellen verwacht in een reeks dossiers die al enige tijd op de plank liggen, net als over voorstellen uit de jobsdeal van deze zomer. Vier grote dossiers wachten op input van de sociale partners: de modernisering van de wet-Renault (die wellicht het minst problemen zal opleveren), de actualisering van het herenakkoord over het stakingsrecht, de zware beroepen binnen de pensioenhervorming en de jobsdeal.

Wat dat laatste akkoord betreft, moet minister Peeters in november met concrete voorstellen naar de regeringstafel stappen. Het meest in het oog springt de verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en een systeem van loonvorming die niet meer aan de anciënniteit zou worden gekoppeld.

De ontmoeting vond plaats binnen een gespannen sociale sfeer. Eind september en begin oktober staan vakbondsacties geprogrammeerd. De minister heeft herhaald dat de regering zelf knopen zal doorhakken indien de sociale partners niet met voorstellen komen.

bron: Belga