Handelshuurovereenkomst van korte duur voor pop-upzaken

Handelshuurovereenkomst van korte duur voor pop-upzaken

In Brussel komt er een handelshuurovereenkomst van korte duur waardoor het gemakkelijker wordt om voor enkele maanden een pop-upwinkel te openen in een leegstaand handelspand. De Brusselse regering heeft vandaag een voorontwerp van ordonnantie van minister van Economie Didier Gosuin goedgekeurd. Pop-upwinkels, winkels die gedurende enkele maanden open zijn om onder meer voorraden uit te verkopen of een product of concept uit te testen, duiken steeds meer op in de winkelstraten. De handelshuurwetgeving is hier echter niet aan aangepast. “In de huidige handelshuurovereenkomst is gelegenheidshuur formeel verboden. Om dit probleem te omzeilen, kunnen huurders en eigenaars hun toevlucht nemen tot een overeenkomst voor precaire bewoning. Die valt echter niet onder het handelsrecht. We moesten dus een overeenkomst voorstellen die volledige rechtszekerheid biedt voor alle betrokken partijen, dankzij een handelshuurovereenkomst van korte duur”, licht Didier Gosuin toe.

Zo’n handelshuurovereenkomst van korte duur mag niet langer lopen dan een jaar. Ze moet het mogelijk maken de handel te stimuleren, de commerciële aantrekkingskracht van een straat uit te testen en de leegstand van handelszaken tegen te gaan. Tegelijk moet ze jonge ondernemers ertoe aanzetten de sprong te wagen, doordat ze hun product in alle veiligheid kunnen uittesten.

Minister Gosuin hoopt dat de ordonnantie in het eerste kwartaal van 2019, dus nog deze legislatuur, van kracht kan worden.

bron: Belga