Enkele honderden mensen betogen aan EU-parlement voor hogere klimaatambities

Op het Brusselse Luxemburgplein, voor het Europese parlement, hebben vandaag enkele honderden mensen betoogd om ambitieuzere maatregelen te eisen tegen de klimaatverandering. De betoging was georganiseerd door Rise for Climate Belgium en maakt deel uit van een wereldwijde actiedag. “Tweeëneenhalf jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs heeft de Europese Unie haar klimaatdoelstellingen amper bijgesteld en in België leidt een gebrek aan politieke wil en samenwerking ertoe dat onze uitstoot weer stijgt sinds enkele jaren”, klinkt het bij de betogers. De wereldwijde oproep van 8 september werd gelanceerd in de aanloop naar de mondiale klimaattop, de Global Climate Action Summit die zal plaatsvinden in San Francisco van 12 tot 14 september. Deze top wil de strijd tegen de klimaatverandering een versnelling hoger doen schakelen, aldus de betogers.

“De klimaaturgentie vereist niet alleen meer de naleving van het Akkoord van Parijs en van de engagementen die eruit voortkomen, maar ook een drastische verhoging van de klimaatambities tegen 2020, om niet de grens van 1,5°C en dus zeker niet die van 2°C te overschrijden”, klinkt het. “Deze winter, ter gelegenheid van de 24ste internationale klimaattop in Polen, zullen we reeds de derde kaars uitblazen van de ondertekening van het Akkoord van Parijs maar de CO2-uitstoot in België stijgt opnieuw en Europa heeft haar klimaatdoelstellingen nauwelijks bijgesteld.”

In België willen de betogers meer ambitie zien op nationaal niveau en op de klimaattop in Polen (COP24). “Op Europees niveau eisen we een plan voor massale investeringen, 1.000 miljard euro per jaar, zoals voorgesteld door het Finance Climate, en op wereldniveau het einde van fossiele brandstoffen en de transitie naar 100% hernieuwbare energie.”

De betoging betekent het startschot van een reeks acties in Brussel, telkens tijdens het eerste weekend van de maand, met als hoogtepunt een massamobilisatie op 2 december, net voor aanvang van de internationale klimaattop.

bron: Belga