Staatsveiligheid zat niet in chatbox Schild & Vrienden

Staatsveiligheid zat niet in chatbox Schild & Vrienden

Geen enkele Belgische veiligheids- of inlichtingendienst is de voorbije maanden geïnfiltreerd in de geheime chatgroep van Schild & Vrienden waar Pano racistische, seksistische en antisemitische uitspraken en zogenaamde memes ontdekte. Dat vernam De Standaard. Het was woensdagavond voor onze veiligheidsdiensten dus ook de eerste keer dat ze zagen wat er omging in die chatgroepen. Theoretisch kan de Staatsveiligheid dergelijke chatboxen binnendringen als ze vermoedens heeft van gevaarlijk extremisme. Maar voor Schild & Vrienden werd het nog niet nodig geacht die techniek toe te passen.

De organisatie van Dries Van Langenhove werd wel op een andere manier in het oog gehouden. Op overlegvergaderingen tussen de verschillende diensten werden de organisatie en haar leider ter sprake gebracht, vernam De Standaard. Maar dan vooral als Schild & Vrienden overging tot acties in het openbaar.

Schild & Vrienden werd niet gezien als direct risico voor de openbare veiligheid, laat staan als een organisatie die zou overgaan tot aanslagen. Ook vandaag zijn daar geen elementen voor, klinkt het. Daarom wordt het onderzoek naar de organisatie gevoerd door het parket van Gent en niet door het federaal parket.

bron: Belga