“Goed dat kampeertoestanden eindelijk van de baan zullen zijn”

Goed dat kampeertoestanden eindelijk van de baan zullen zijn

De ouderkoepelverenigingen in het onderwijs zijn tevreden dat het Vlaamse akkoord over het inschrijvingsrecht een wil maken aan de kamperende ouders aan de schoolpoort. “Dit is een duidelijke stap vooruit voor de ouders”, zo klinkt het. Maar de afschaffing van de dubbele contingentering in het secundair onderwijs, wordt wel kritisch bekeken. “Het is een goede zaak dat er duidelijke regels komen en dat de kampeertoestanden eindelijk van de baan zijn”, zo reageert Timothy Van Raemdonck, die met “GO! ouders” optreedt als vertegenwoordiger van de ouderverenigingen in het gemeenschapsonderwijs.

Ook Theo Kuppens van VCOV, dat de ouders en de ouderverenigingen van de scholen van het katholieke net vertegenwoordigt, juicht toe dat er een systeem is uitgewerkt dat het kamperen aan de schoolpoort moet beëindigen. “Dit biedt eindelijk een perspectief voor de ouders, want het systeem liep op verschillende plaatsen mank.”

Beide ouderverenigingen zeggen grotendeels tevreden te zijn met de uitgewerkt regeling. Maar toch wordt betreurd dat de dubbele contingentering, die scholen oplegt plaatsen vrij te houden voor kwetsbare leerlingen, niet algemeen verplicht wordt in het secundair onderwijs. “Dat is jammer, want die dubbel contingentering creëerde wel gelijke kansen”, zegt Van Raemdonck. “Een loting zal toch niet honderd procent dezelfde kansen geven.”

“Het blijft wel belangrijke dat op een of andere manier een gezonde sociale mix wordt nagestreefd”, zegt ook Kuppens. “Ik vrees dat scholen door het sturen van hun imago toch in de hand gaan werken dat ze door een bepaald publiek niet als optie gekozen worden.”

VCOV beklemtoont tot slot dat er ook werk moet worden gemaakt van een verdere uitbreiding van de capaciteit. “Maar zelfs dan zal een dergelijk systeem nodig blijven”, wordt dan weer benadrukt bij GO! Ouders. “Er zullen altijd scholen zijn die populairder zijn dan de andere.”

bron: Belga