Akkoord over neutrale verpakking sigaretten en roltabak

Er komt een neutrale verpakking voor roltabak en sigaretten in ons land. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) meldt dat ze daarover een akkoord heeft bereikt binnen de federale regering. De maatregel moet helpen om het roken terug te dringen. “Dit is een zeer belangrijke beslissing die we vandaag nemen. De verpakking van sigaretten en roltabak onaantrekkelijker maken is erg belangrijk in de strijd tegen tabak, dat blijkt ook duidelijk uit buitenlandse voorbeelden. Onze administraties gaan nu meteen aan de slag, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen invoeren in ons land”, zegt De Block.

De administraties zullen het koninklijk besluit, dat de grote lijnen vastlegt, nu voorleggen aan de Europese Commissie en aan de Raad van State. Met de invoering van de neutrale pakjes volgt ons land het voorbeeld van onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Ierland. De neutrale verpakking zal gelden voor sigaretten, roltabak en waterpijptabak.

De invoering van neutrale pakjes is één van de maatregelen om het aantal rokers terug te dringen. Minister De Block versterkte al de controlesdienst die toezicht houdt op het rookverbod. De accijnzen op tabak zijn deze legislatuur al twee keer verhoogd en de terugbetaling van rookstopmedicatie is verbeterd. Er is een wettelijk kader uitgewerkt voor de e-sigaret. Het parlement werkt intussen aan een rookverbod in de wagen.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof reageert tevreden op de regeringsbeslissing. Van Hoof stelt bijkomend voor om de populaire mentholsigaretten te verbieden en om de minimumleeftijd voor de aankoop van tabakswaren op te trekken van 16 naar 18 jaar.

bron: Belga