Akkoord inschrijvingsrecht – “Inschrijvingsakkoord biedt geen garantie op goede sociale mix op scholen”

Akkoord inschrijvingsrecht - "Inschrijvingsakkoord biedt geen garantie op goede sociale mix op scholen"

GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreurt dat de Vlaamse regering in het secundair onderwijs de zogenaamde dubbele contingentering afgeschaft. Op die manier wordt een goede sociale mix op scholen niet meer gegarandeerd, zo klinkt het in een reactie op het Vlaamse akkoord over het inschrijvingsrecht. De dubbele contingentering bepaalt dat scholen verplicht zijn plaatsen vrij te houden voor kwetsbare leerlingen. Maar in het nieuwe inschrijvingsakkoord dat de Vlaamse regering bereikt, zal dat systeem niet langer verplicht zijn in het secundair onderwijs. Scholen kunnen wel zelf beslissen om tot 20 procent van hun plaatsen vrij te houden voor kwetsbare leerlingen.

GO! maakt vrijdag duidelijk dat het die afschaffing betreurt. “Het nastreven van een sociale mix wordt hiermee een vrije keuze van de scholen”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “Een loting biedt geen enkele garantie op een goede sociale mix”.

Het garanderen van die sociale mix was volgens GO! nochtans het belangrijkste aspect van het inschrijvingsdecreet, niet het oplossen van het capaciteitsprobleem in sommige scholen. “Om capaciteitsproblemen op te lossen heb je plaats en middelen nodig, geen inschrijvingssysteem”, luidt het. “Zonder extra capaciteit is de vrije schoolkeuze niet gegarandeerd.”

Daarnaast vindt GO! het ook jammer dat de Vlaamse regering geen werk maakt van een centraal inschrijvingssysteem voor heel Vlaanderen. “Op die manier wordt de last van de overheid naar de scholen verschoven.”

GO! toont zich wel tevreden met de invoering van één enkele inschrijvingsdatum, waarmee onder meer het probleem van de dubbele inschrijvingen vermeden kan worden.

bron: Belga