Bijna helft van werknemers zegt autonoom te kunnen werken

Zo’n 49 procent van de werknemers kan zelf bepalen welke methodes hij gebruikt om zijn doel te bereiken. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse bevraging bij 1.700 werknemers van hr-dienstverlener Acerta. Daardoor is de rol van een leidinggevende de laatste jaren aan het veranderen, stelt Peter Tuybens van Acerta. Uit de bevraging blijkt dat werknemers een duidelijk beeld hebben van welke vaardigheden hun baas moet hebben: leiden en coachen, verantwoordelijkheid nemen, communicatief zijn, teamwerk stimuleren, problemen oplossen en organiseren. Zo’n 41 procent van de werknemers ziet die competenties bij zijn baas, terwijl 27 procent zegt dat zijn leidinggevende nog wat werkpunten heeft.
“De leidersrol is sinds een paar jaar aan het veranderen”, meent Tuybens. Zo wordt de leidinggevende eerder een “baas op afroep”. Werknemers krijgen meer inspraak, verantwoordelijkheid en ruimte om hun taken uit te voeren. Bijna de helft (49 procent) van de werknemers die deelnamen aan de bevraging zegt zelf te kunnen bepalen welke methodes of technieken ze gebruiken om hun doelen te behalen. Er is nog steeds overleg, maar de leidinggevende is niet bij elke stap betrokken. Werknemers roepen de hulp in van hun baas wanneer ze die nodig hebben, wat positief is, stelt Acerta. “On the spot feedback tussen werknemer en leidinggevende is het begin van een constructieve samenwerking waar alle partijen beter van worden”, klinkt het.
Hoewel er meer autonomie is, krijgen werknemers niet op elk vlak evenveel ruimte. Slechts 13 procent heeft een verloningsbudget dat hij zelf kan invullen met loon en voordelen en 43 procent kan zelf zijn werktijden indelen. “We zien een positieve evolutie in de autonomie bij werknemers, maar dat is vaak sectorafhankelijk en rechtstreekse leidinggevenden hebben daar niet altijd zeggenschap over”, zegt Truybens.

bron: Belga