Vilvoorde koopt 5,75 ha grote Asiat-site over van Defensie

Vilvoorde koopt 5

De stad Vilvoorde heeft een princiepsakkoord bereikt met Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) over de aankoop van de 5,75 ha grote Asiat-site. Tot 2008 waren hier militairen gehuisvest die zich bezighielden met het onderhoud en fabricage van onderdelen voor militaire telecommunicatie en ombouwen van militaire voertuigen. De gemeenteraad spreekt zich maandag uit over deze overeenkomst. De aankoop biedt volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) mogelijkheden om niet alleen een einde te maken aan de verloedering van deze site, maar ook om tal van gemeenschapsfuncties te huisvesten. De site maakt bovendien deel uit van het ruimere gebied ‘Asiat-Darse’ dat Vilvoorde wil ontwikkelen tot een aangenaam en groen stedelijk verblijfsgebied. Tijdens de gemeenteraad maandag zal ook een studiebureau worden aangeduid om met een RUP een visie en ruimtelijk kader vast te leggen voor dit volledig gebied.

In afwachting van een definitieve invulling wil Vilvoorde op korte termijn echter al een aantal organisaties en diensten onderbrengen in loodsen van de Asiat-site en op die manier enkele acute problemen een oplossing bieden. “Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor een nieuwe middelbare school, een alternatief voor de moskee op de Mechelsesteenweg, sport- en jeugdvoorzieningen en gebouwen ter versterking van de stadsdiensten”, aldus burgemeester Bonte.

bron: Belga