UGent-rector wil onderzoek naar juridische toelaatbaarheid activiteiten Schild & Vrienden

De rector van de UGent, Rik Van de Walle, zegt dat een onderzoek zich opdringt “naar de juridische (on)toelaatbaarheid van de in Pano getoonde activiteiten” van de groep Schild & Vrienden. Hij reageert woensdagavond laat “met afschuw” op de beelden die te zien waren van de groep in Pano. Het reportagemagazine van de VRT wist geheime chatgroepen te infiltreren van Schild & Vrienden en stootte daar op racisme, antisemitsme, seksisme en verwijzingen naar wapens en geweld. “Ik heb met afschuw kennis genomen van de verwerpelijke activiteiten waarmee de groep Schild & Vrienden het maatschappelijke debat in Vlaanderen wil vergiftigen”, zegt rector Van de Walle in een persbericht. “Hoewel alles kan worden gedacht, is het duidelijk dat in een rechtsstaat niet álles kan worden gezegd of gedaan. Wat ik vanavond hoorde en zag, veroordeel ik met de grootst mogelijke nadruk. Dit is ontoelaatbaar. Het ideeëngoed en de acties die in de Pano-reportage naar boven kwamen zijn zonder meer verwerpelijk.”
In de reportage was ook Dries Van Langenhove te zien, oprichter van Schild & Vrienden en inmiddels bestuurder van de UGent. “De uitspraken van de heer Van Langenhove zijn niet de uitspraken van onze universiteit”, zegt de UGent-rector. “Hij zetelt in de raad van bestuur, nadat hij democratisch werd verkozen door de studenten. Maar hij zit daar niet alleen. Er zijn 37 leden, zijn uitspraken zijn uitspraken van één bestuurder, die de andere bestuurders op geen enkel wijze binden. Laat staan dat ze de raad van bestuur of de universiteit als geheel zouden binden. Als rector van die universiteit ben ik het grondig met hem oneens. Ik wens dit expliciet te stellen, mede omdat ik ervan overtuigd ben dat de overgrote meerderheid van onze universiteit mijn afschuw ten aanzien van wat ik vanavond zag, met mij deelt.”
“Wat ook duidelijk is: een onderzoek naar de juridische (on)toelaatbaarheid van de in Pano getoonde activiteiten dringt zich op”, besluit de rector.
Uit de reportage bleek dat het publieke discours van Schild & Vrienden, dat zich voordoet als een rechts-conservatieve beweging, sterk verschilt van wat de leden met elkaar delen in geheime chatgroepen. In die chatgroepen staat het volgens Pano vol van seksisme, racisme, antisemitisme en zelfs wapens.

bron: Belga