Regeling inclusief hoger onderwijs biedt heel wat voordelen

Regeling inclusief hoger onderwijs biedt heel wat voordelen

De nieuwe regeling voor inclusief hoger onderwijs die de Vlaamse regering invoerde, heeft in de praktijk veel voordelen opgeleverd. Zo kunnen de onderwijsinstellingen eigen personeel inzetten en daardoor nauwer contact hebben met de studenten en meer ondersteuning op maat aanbieden. Dat blijkt uit een evaluatie van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). Met de wijzigingen van het M-decreet maakte de Vlaamse regering ook werk van een regeling voor inclusief hoger onderwijs. De GON-regeling waarbij begeleiders uit het buitengewoon onderwijs de ondersteuning van studenten in het hoger onderwijs op zich namen, verdween daardoor. De begeleiding van studenten met een functiebeperking is daardoor sinds 1 september 2017 een kerntaak van de universiteiten en de hogescholen.

Het SIHO ondersteunde het voorbije jaar alle instellingen hoger onderwijs bij de implementering van de nieuwe regeling. Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft het SIHO de concrete uitvoering van de nieuwe regeling geëvalueerd. Het rapport van het SIHO toont aan dat de nieuwe regeling tot heel wat voordelen in de praktijk heeft geleid, zowel voor de student, de onderwijsinstelling als de begeleiders. “De Vlaamse regering heeft met de implementering een belangrijke stap voorwaarts gezet in de realisatie van inclusief hoger onderwijs”, legt Valérie Van Hees van het SIHO uit. “Instellingen hebben zelf personeel aangeworven om de ondersteuning op zich te nemen. Daardoor hebben zij nauwer contact met de studenten en bieden ze ondersteuning op maat aan.”

Door de nieuwe regeling is er ook meer informeel en formeel overleg. “Dat betekent een nauwere opvolging en de instellingen kunnen ook meer studenten ondersteunen. Voorts ondervinden de studenten zelf de nieuwe regeling als positief. Ze vinden het minder stigmatiserend”, aldus Van Hees. De ambitie voor de komende jaren is om het ondersteuningsaanbod en de expertise verder uit te bouwen. “Daarbij willen we in het bijzonder inzetten op stages en de overstap naar de arbeidsmarkt. Want ook daar is ondersteuning nodig om studenten succesvol naar de arbeidsmarkt te leiden”, aldus Van Hees.

Het SIHO stelt zijn evaluatierapport morgen op de studienamiddag Inclusief Hoger Onderwijs in Brussel voor.

bron: Belga