Europese persoonsgegevens veilig in Japan

Europese persoonsgegevens veilig in Japan

De Europese Unie en Japan hebben afspraken gemaakt die moeten garanderen dat persoonlijke gegevens in alle veiligheid uitgewisseld kunnen worden. “We brengen de grootste ruimte van veilige gegevensstromen ter wereld tot stand”, zo kondigde eurocommissaris voor Justitie en Consumentenzaken Vera Jourova vandaag aan. Persoonsgegevens zijn van vitaal belang in de digitale en geglobaliseerde economie. De Europese beleidsmakers willen de uitwisseling van die gegevens met derde landen niet tegenhouden, maar ze streven wel naar garanties dat die data op dezelfde manier beschermd worden als in Europa, waar sinds mei van dit jaar strengere privacyregels van kracht zijn.

Die garanties heeft de Commissie verkregen van Japan. Zo zijn er afspraken gemaakt over de voorwaarden voor het doorspelen van data van Europese burgers vanuit Japan naar andere landen en over de toegang van veiligheidsdiensten tot persoonsgegevens. “Persoonsgegevens kunnen straks in alle veiligheid tussen de EU en Japan worden uitgewisseld”, verzekert Jourova. Ze wijst erop dat de afspraken, die nog voorgelegd moeten worden aan de lidstaten, een belangrijke aanvulling vormen op het ambitieuze vrijhandelsakkoord dat beide partijen hebben gesloten.

Met de grootste handelspartner, de Verenigde Staten, loopt de verstandhouding minder vlot. De bescherming van persoonsgegevens wordt geregeld in het twee jaar geleden ingevoerde Privacy Shield, maar in Europa bestaan vraagtekens over de doeltreffendheid van dit regime en het engagement van de regering van president Donald Trump. Zo is er in Washington nog steeds geen permanente ombudsman benoemd. Deze herfst maakt de Commissie een evaluatie. “Tegen dan moeten we zien dat er maatregelen zijn genomen aan Amerikaanse zijde, zodat we kunnen bevestigen dat het Privacy Shield een betrouwbaar systeem is dat de bescherming van privégegevens van Europeanen in de VS garandeert”, aldus Jourova, die opmerkt dat er na het schandaal met Cambridge Analytica ook vanuit de Amerikaanse samenleving een roep om strengere privacywetten is ontstaan.

bron: Belga