CM kreeg dit jaar 75 meldingen over mogelijke fraude

CM kreeg dit jaar 75 meldingen over mogelijke fraude

Via haar fraudemeldpunt heeft de Christelijke Mutualiteit (CM) sinds begin dit jaar 75 meldingen over mogelijke fraude binnengekregen. Volgens berekeningen van het vakblad De Specialist komt dat erop neer dat 0,41 procent van alle erkende artsen zijn gesignaleerd. De meeste ziekenfondsen hebben sinds begin dit jaar een fraudemeldpunt op hun site. Dat kwam er op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), het Riziv en de ziekenfondsen zelf. Zo willen ze fraudebestrijding in de zorg verbeteren.
Ondanks bezwaren van de artsensyndicaten Kartel en Bvas, en het ziekenfonds Solidaris, werd het systeem begin dit jaar geïntegreerd. Acht maanden later maakt de CM voor het eerst de balans op. Er waren 75 meldingen onder de 4,5 miljoen CM-leden. Geëxtrapoleerd naar zowat 11,3 miljoen Belgen komt dat neer op 188 gevallen, berekende De Specialist. Wetende dat er volgens cijfers van Volksgezondheid eind 2016 45.434 erkende artsen waren, betekent dit dat er over 0,41 procent van hen een melding is. Het gaat om een maximaal percentage, klinkt het bij het vakblad, want is ook mogelijk dat er over één arts verschillende meldingen binnenkwamen.
Of die meldingen gefundeerd zijn, is nog niet bewezen. Mogelijk gaat het niet enkel om fraude, maar ook om onopzettelijke fouten en vergissingen. De Specialist pleit er daarom voor om de zorgverleners beter op te leiden zodat ze geen systeemfouten kunnen maken.

bron: Belga