Aanmelding asielzoekers tijdelijk naar Klein Kasteeltje

Aanmelding asielzoekers tijdelijk naar Klein Kasteeltje

Het Klein Kasteeltje in het centrum van Brussel zal een tijdlang dienst doen als aanmeldcentrum voor asielzoekers, in afwachting van een doorbraak over een nieuw gelijkaardig centrum in Neder-Over-Heembeek. Brussels burgemeester Philippe Close verzet zich tegen de verhuis naar Neder-Over-Heembeek, maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA- maakt zich sterk dat het er wel degelijk komt. De plannen houden verband met de verhuis van de Dienst Vreemdelingenzaken naar het Pachecogebouw aan de Kruidtuin en van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) naar de omgeving van het Zuidstation. Een en ander kadert in de hervorming naar Noors model die Francken voor ogen heeft. Maar volgens de staatssecretaris zou het Pachecogebouw niet ideaal zijn om de wachtzaal voor asielaanvragen te huisvesten.

Daarvoor kijkt Francken richting de site van het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek. De Brusselse burgemeester Close kondigde echter aan dat hij zich met hand en tand zou verzetten tegen dat aanmeldcentrum. In De Ochtend op Radio 1 verbaasde de staatssecretaris zich vandaag over dat protest. “In Neder-Over-Heembeek is er al jaren opvang. Ik heb daar nog nooit klachten over gehad”, luidde het.

In afwachting van een doorbraak zal het aanmeldcentrum tijdelijk naar het Klein Kasteeltje verhuizen, bevestigt Francken een bericht in De Tijd. “Ik had het liever gesloten en verkocht”, aldus Francken. Hij gaat er van uit dat het centrum in Neder-Over-Heembeek er wel degelijk zal komen en heeft het over “een heel goed project”.

bron: Belga