Sociale partners waarschuwen voor “hogere barrières” in arbeidsmigratie

Sociale partners waarschuwen voor "hogere barrières" in arbeidsmigratie

Dat Vlaanderen buitenlands talent wil aantrekken om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, is een goede zaak, maar de Vlaamse regering moet opletten dat ze geen “hogere barrières” opwerpt. Het gaat dan om administratieve complexiteit, aanslepende procedures en salarisdrempels. Dat staat te lezen in een advies van de Vlaamse sociale partners, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) wil gecontroleerde arbeidsmigratie aanmoedigen om zo de nijpende krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt te verlichten. De manier waarop Muyters dat wil doen, staat in een nota die de Vlaamse regering in juni heeft goedgekeurd.

Uit een advies van de SERV blijkt nu dat de Vlaamse sociale partners grotendeels positief zijn over de plannen van de Vlaamse regering. Zo is het een goede zaak dat Vlaanderen maatregelen neemt “om Vlaanderen aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmigranten die de Vlaamse economie nodig heeft om te blijven functioneren en te groeien”. De sociale partners zijn ook tevreden met de “concentrische” aanpak, namelijk eerst kijken op de Vlaamse arbeidsmarkt, dan op de Belgische, dan de Europese en ten slotte de internationale. Ook de doelstelling van Muyters om sociale dumping te bestrijden, kan op de steun van de sociale partners rekenen.

Maar de sociale partners waarschuwen wel voor de “hogere barrières” die de plannen kunnen opwerpen. Zo kunnen administratieve complexiteit en aanslepende procedures zorgen voor hogere drempels. De voorgestelde salarisdrempels wijzen de sociale partners helemaal af. “We vragen met aandrang dat er spoedig verdere discussie over een nieuwe invulling hiervan plaatsvindt”, klinkt het.

bron: Belga