Opsluiting gezin in gesloten centrum – Tweede gezin opgesloten in Steenokkerzeel

Opsluiting gezin in gesloten centrum - Tweede gezin opgesloten in Steenokkerzeel

Er zit een tweede gezin opgesloten in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken dinsdagavond op Twitter. “Tweede illegaal gezin opgesloten in Gesloten Gezinsvoorziening Steenokkkerzeel. Illegaliteit van hardnekkige vertrekweigeraars wordt niet langer getolereerd”, luidt de tweet van Francken.
Francken reageerde vrijdag opgetogen over de beslissing van de raadkamer van Antwerpen over de opsluiting van gezinnen met kinderen. Het beroep van het Servische gezin is volgens de raadkamer ongegrond, stelde Francken.
Sinds midden augustus verblijft er een Servisch gezin in de nieuwe woonunits van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Dat zorgde voor heel wat protest. Vorige week trokken nog 15 middenveldorganisaties naar de Raad van State om de schorsing en opheffing te vragen van het koninklijk besluit dat de modaliteiten van opsluiting van deze gezinnen regelt. Op 22 augustus verwierp de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoek van het gezin tot schorsing van de uitwijzing, maar een nieuwe asielaanvraag zorgde voor nieuw uitstel van de uitwijzing.

bron: Belga