Ook VSOA dreigt met acties

Na de socialistische en christelijke ambtenarenvakbond dreigt nu ook het liberale VSOA met acties tegen de geplande hervorming van het Vlaamse ambtenarenstatuut. Volgens de vakbond dreigt dat statuut “volledig uitgehold” te worden “onder het mom van harmonisering”. De socialistische vakbond ACOD heeft de voorbije weken al verschillende acties gevoerd uit protest tegen de hervorming van het ambtenarenstatuut. Gisteren blokkeerde de vakbond nog verschillende sluizen op de binnenwateren in Vlaanderen. Ook de christelijke vakbond ACV trok gisteren aan de alarmbel en dreigt met “algemene acties”. Het liberale VSOA verzet zich nu ook tegen de plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA). “Met dit voorstel van wijziging van het Vlaams personeelsstatuut wordt onder het mom van harmonisering het ambtenarenstatuut volledig uitgehold”, zo stelt het VSOA vandaag in een persbericht.

De vakbond vreest dat de voorgestelde ‘harmonisering’ tussen statutairen en contractuelen zal neerkomen op “een verdere afbouw” van het statuut. “Harmonisering betekent niet dat zieke personeelsleden de rekening moeten betalen, en dat men het minst gunstige stelsel als basis neemt. Ook niet dat de ontslagmogelijkheden versoepeld worden of dat men nog meer mogelijkheden voorziet om contractuelen te werven in plaats van dat de statutaire werving voor permanente taken het principe is en blijft”, luidt het. Volgens de vakbond groeit het ongenoegen bij het personeel. En als de regering voet bij stuk houdt, zal ook de liberale vakbond naar eigen zeggen “genoodzaakt zijn tot acties over te gaan”. “Mochten er hier of daar toch spontane acties ontstaan, dan kunnen wij niet anders dan deze te erkennen en te ondersteunen”, besluit de vakbond.

bron: Belga