Elk voertuig moet verzekerd zijn, ook als er niet mee gereden wordt

Elk voertuig dat officieel ingeschreven is, moet een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, ook al wordt het door de eigenaar niet meer gebruikt en staat het geparkeerd op privéterrein. Dat zegt het Europees Hof van Justitie vandaag in een nieuw arrest. De rechters in Luxemburg spraken zich uit over een Portugese zaak. Alina Antonia Juliana kon wegens gezondheidsproblemen niet meer met de wagen rijden en had daarom beslist haar eigen auto niet meer te gebruiken. Ze parkeerde hem in haar tuin, zonder hem evenwel officieel uit te schrijven. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid sloot ze niet meer af. In november 2006 sloeg het noodlot toe. De zoon van de vrouw ging zonder de toestemming van zijn moeder met haar auto de baan op en veroorzaakte een ongeval. Hijzelf en twee passagiers kwamen om het leven. Het Portugese verkeersslachtofferfonds vergoedde de nabestaanden van de slachtoffers, maar eiste van de vrouw het uitgekeerde bedrag van 437.000 euro integraal terug. Zij had immers verzaakt een autoverzekering BA af te sluiten.

De zaak kwam uiteindelijk voor de rechter. ‘Is een verzekering BA wel nodig als je je auto niet meer gebruikt?,’ is de vraag die het Portugese Hooggerechtshof moet beantwoorden, maar aan het Europees Hof van Justitie doorspeelde om duidelijkheid te krijgen. Ja, antwoordde dat Hof vandaag. Bovendien kan het slachtofferfonds zich op de persoon beroepen die de wettelijke bepalingen niet heeft nageleegd. Het ziet er dus naar uit dat Alina Antonia Juliana de slachtoffers van het ongeval dat haar zoon heeft veroorzaakt, zal moeten vergoeden.

Ook in België is een autoverzekering BA verplicht voor elk voertuig dat bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) geregistreerd staat. Enkel wie zijn nummerplaat weer inlevert, hoeft zich niet meer te verzekeren, maar hij of zij mag dan natuurlijk ook niet langer de baan op.

bron: Belga