CD&V-lijsttrekkers stippelen gezamenlijk woonplan voor (groot)steden uit

De CD&V-lijsttrekkers van acht (groot)steden zijn vandaag in Antwerpen samengekomen om er tot een gezamenlijke visie op een stedelijk woonbeleid te komen. Ze willen onder meer werk maken van het faciliteren van co-housing, het stimuleren van het aanleggen van groendaken, hamsterkopen mogelijk maken en sociale verhuurkantoren omvormen tot stedelijke verhuurkantoren die voor een ruimere doelgroep werken. Antwerps lijsttrekker Kris Peeters ontving zijn collega’s uit Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Mechelen en Roeselare in De Roma in Borgerhout op wat het eerste stedenoverleg van CD&V zou zijn. “CD&V heeft het imago van een plattelandspartij, maar dat is niet zo”, aldus Peeters. “Wij willen ook een beleid voeren dat steden versterkt. We hebben vandaag vergaderd over het creëren van steden op mensenmaat, met negen algemene voorstellen die we in al onze steden opnemen in ons verkiezingsprogramma. Er blijft natuurlijk ook nog ruimte voor lokale accenten.”

Bij het opsommen van de voorstellen bleek het vaak te gaan om ideeën die al – soms kleinschalig – worden toegepast in een of meerdere steden. “We willen realistische voorstellen doen, daarom houden we de vinger aan de pols rond zaken die al bewezen hebben dat ze kunnen werken”, zegt Peeters. “Het is leerzaam om te kijken hoe men het in andere steden aanpakt. Soms doet men iets elders al beter, ik heb in tegenstelling tot sommige anderen niet de pretentie om te beweren dat in Antwerpen altijd alles beter verloopt.”

Een van de opmerkelijkste voorstellen is het creëren van stedelijke verhuurkantoren die niet alleen sociale doelgroepen hebben, maar ook mensen met een beperkt budget op de reguliere markt willen helpen door bijvoorbeeld de verhuurder een huurgarantie van zes maanden te bieden via het OCMW.

bron: Belga