Kritisch verslag over Vlaamse jeugdinstellingen – CD&V verwijt parlementslid dat rapport lekte “sensatiezucht”

CD&V neemt het N-VA-parlementslid Lorin Parys kwalijk dat hij het kritische verslag over de Vlaamse jeugdinstellingen heeft gelekt naar de pers, nog voor het in het Vlaams Parlement besproken is. “Om oplossingen te vinden, is een betrouwbaar en stabiel partnerschap nodig, geen sensatiezucht. Niemand wordt hier beter van. De betrokken jongeren niet, en de instellingen niet”, zegt parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).
De commissie van toezicht die de werking van de gesloten gemeenschapsinstellingen voor jongeren moet monitoren en verbeteren, zou in februari 2019 een eerste jaarverslag opmaken. Omdat ze pas aan de slag is, vroeg de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement een tussentijdse gedachtewisseling met de kinderrechtencommissaris. De verslagen van de eerste maanden werking werden maandagmiddag ter voorbereiding aan de parlementsleden bezorgd, klinkt het.
“Uit de verslagen blijkt dat zaken maand na maand evolueren, en dat de bespreekbaarheid en het vertrouwen tussen jongeren, opvoeders, directies en maandcommissarissen groeit”, zegt parlementslid Schryvers, die het initiatief nam voor het systeem van extern toezicht, in een persbericht. “Zaken die worden aangeklaagd of vastgesteld en snel kunnen worden opgelost, moeten niet op een oplossing wachten tot de rapportage aan het parlement. Heel wat vaststellingen moeten via bemiddeling van de maandcommissarissen op korte termijn worden verholpen.”
Toch brengt het tussentijdse rapport ook “een aantal duidelijke knelpunten” naar boven die moeten bijgestuurd worden. “Maar in plaats van de tijd te nemen de verslagen grondig te bestuderen, en erover in bespreking te gaan, vond mijnheer Parys het nodig de verslagen dadelijk door te sturen aan de pers.”
“Ik betreur dit ten zeerste. Alle voorbereidend werk om extern toezicht voet aan grond te laten krijgen, dreigt verloren te gaan. Op deze manier wordt de werking van de commissie die nog in haar kinderschoenen staat, volledig onderuitgehaald. Wie het echt goed voor heeft met het welzijn van jongeren in gesloten instellingen en oplossingen wil, bewaart de sereniteit in deze vaak gevoelige dossiers en stelt zich als een betrouwbare gesprekspartner op. Van deze aanpak wordt helaas niemand beter, al zeker de jongeren niet”, zegt Schryvers.

bron: Belga