Katholiek Onderwijs Vlaanderen countert kritiek De Wever

Katholiek Onderwijs Vlaanderen countert kritiek De Wever

Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert verbaasd op de kritiek van Bart De Wever aan het adres van de katholieke onderwijskoepel. In een reactie noemt ze de kritiek van de N-VA-voorzitter ook “onterecht”. De grootste partij van Vlaanderen heeft de voorbije jaren al meermaals in de clinch gelegen met de koepel van het katholiek onderwijs. Vorige week nog botsten N-VA en Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de plannen van het katholiek onderwijs om een uur Nederlands op te offeren voor het nieuwe vak ‘mens en samenleving’. En in De Tijd hekelde N-VA de ‘machtsgreep’ van het katholiek onderwijs bij de plannen voor grotere schoolbesturen.

Partijvoorzitter Bart De Wever schakelde vandaag in De Ochtend nog een tandje bij. Zo moet het onderwijs volgens De Wever meer inzetten op excellentie, maar is het katholiek onderwijs volgens hem te veel bezig met “leuke dingen”. “De nadruk op kennis, op taalvaardigheid, op abstract denken is aan de orde. Die verschuiving naar de ‘leukere’ dingen, zoals vaardigheden, en de nivellering naar beneden zijn tendenzen die vaak vanuit de koepel van het vrij onderwijs naar voren worden geschoven. Die brede eerste graad, die dialoogscholen, het afraden van herexamens, het afraden van taalbadonderwijs, …: ze raden bijna alles af wat nodig is om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs te behouden”, aldus De Wever.

De katholieke onderwijskoepel reageert niet alleen “verbaasd” op de kritiek, maar noemt ze ook “onterecht”. “Uit nieuw onderzoek van Itinera – gepubliceerd in De Standaard – blijkt immers dat zeer veel katholieke scholen er bovengemiddeld goed in slagen om leerlingen te laten excelleren en tegelijk een doeltreffend gelijkekansenbeleid te voeren. Het is dus geen of-of-, maar een en-en-verhaal: excelleren staat niet tegenover gelijke kansen, maar gaat wel degelijk hand in hand”, klinkt het.

In het interview claimt De Wever met zijn partij ook de portefeuille van minister van Onderwijs in de volgende Vlaamse regering. Zorgt die uitspraak niet voor zenuwachtigheid in de Guimardstraat? “We hebben reeds met onderwijsministers van verschillende partijen samengewerkt en dat lukt goed als die minister het algemeen belang van het onderwijs voor ogen houdt en zijn beleid uitzet in goede samenwerking en overleg met onderwijsverstrekkers en andere betrokkenen van het onderwijs in Vlaanderen. Ook in de toekomst moet dat dus mogelijk zijn”, stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

bron: Belga