Jongerenwelzijn “betreurt” dat rapport is uitgelekt

Jongerenwelzijn "betreurt" dat rapport is uitgelekt

Het Agentschap Jongerenwelzijn betreurt dat het tussentijdse verslag van de maandcommissarissen bij de Vlaamse jeugdinstellingen “zonder mogelijkheid tot wederwoord of dubbelcheck door één parlementslid is uitgebracht”. Het agentschap neemt de klachten en opmerkingen wel ter harte, en wil “constructief meewerken aan iedere vorm van toezicht met als doel de werking voor de jongeren te verbeteren”, zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert. De maandcommissarissen brengen in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat elke maand een onaangekondigd bezoek aan een Vlaamse jeugdinstelling. Bedoeling is om na te gaan of de rechten van de jongeren gerespecteerd worden.

Het tussentijdse verslag van de commissarissen – dat op woensdag 12 september besproken wordt in de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement – lekte vandaag al uit. En dat is erg kritisch voor de omstandigheden in bepaalde voorzieningen. Zo verbleef één jongere 14 dagen in een isoleercel, moeten jongeren in de instelling in Beernem ’s nachts een nachtemmer gebruiken bij gebrek aan toiletten en werd een kapotte douchekop er vervangen door een plastic fles. Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) vraagt dat een crisismanager wordt aangesteld, en noemt de situatie “totaal onaanvaardbaar”.

Het Agentschap Jongerenwelzijn, dat het bestuur van de gemeenschapsinstellingen op zich neemt, “betreurt” dat het rapport al is uitgebracht, “door één parlementslid, zonder mogelijkheid tot wederwoord of dubbelcheck”. Maar Jongerenwelzijn wil wel “graag constructief meewerken aan iedere vorm van toezicht met als doel de werking voor de jongeren te verbeteren”, zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert in een reactie aan Belga. “Alle mogelijke klachten of opmerkingen nemen we ter harte. Gaat het om iets dat meteen kan opgelost worden, dan doen we dat. Vraagt het meer personeel of middelen, dan bekijken we wat mogelijk is, samen met de bevoegde minister”, klinkt het. Maar “soms zijn klachten ook ongegrond of gebaseerd op een misverstand”, zegt Bogaert. “Dat wordt ook snel uitgeklaard.”

Jongerenwelzijn benadrukt nog dat het “al veel inspanningen doet om gebouwen en leefgroepen aantrekkelijker te maken”. Zo komt er een nieuw gebouw in Everberg, en staan in Ruiselede en Beernem verbeteringswerken op het programma. “Sowieso is gesloten opvang geen evidentie. Dat beseffen we. Er is altijd een spanningsveld tussen verwachtingen van de jongere en de vraag naar veiligheid of geslotenheid die de jeugdrechter oplegt”, besluit Bogaert. “In het nieuw jeugddelinquentierecht schuiven we ook veel meer alternatieven naar voren, waardoor gesloten opvang pas als allerlaatste optie kan dienen.”

bron: Belga