Hoog onderwijsniveau botst niet met gelijke kansen

Hoog onderwijsniveau botst niet met gelijke kansen

Nivelleren naar boven kan wel degelijk. Vooral het katholieke net slaagt erin sociale mobiliteit te combineren met sterke schoolse prestaties, schrijft De Standaard vandaag. Bij de start van het nieuwe schooljaar klinkt de analyse dat het niveau van het Vlaams onderwijs te laag ligt door een te grote focus op gelijke kansen. Maar in hun nieuwe boek ‘De (her)vormende school’ stellen economen Kristof De Witte (KU Leuven) en Jean Hindriks (UCL) vast dat landen die erin slagen hun leerlingen te doen klimmen op de sociale ladder, tegelijkertijd ook betere schoolse prestaties bekomen.

“Vlaanderen blinkt vooralsnog uit in ongelijkheid”, stellen de economen vast. De sociaal-economische rijkdom van de ouders blijft te veel een indicator van het rapportcijfer. Maar uit het onderzoek blijkt dat scholen die het niveau constant hoog genoeg houden, en bijvoorbeeld hooggekwalificeerde leraren inzetten en een gedifferentieerde pedagogische aanpak op maat hanteren, goed scoren op gelijke kansen én op kwaliteit.

In het vrije net – voornamelijk het katholiek onderwijs – presteert 38 procent van de scholen die deelnamen aan het internationale PISA-onderzoek bovengemiddeld op beide domeinen. In het officiële net – met onder meer het Gemeenschapsonderwijs – is dat 12 procent.

bron: Belga