Homans noemt acties “redelijk onbegrijpelijk” maar wil onderhandelingen wel vervroegen

Dat de socialistische ambtenarenbond ACOD verschillende sluizen blokkeert uit protest tegen de geplande hervorming van het ambtenarenstatuut is “redelijk onbegrijpelijk”. Dat zegt Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) via haar woordvoerder. “Dat men al staakt voor of tijdens de voorziene onderhandelingen is onbegrijpelijk”, klinkt het. Er zijn gesprekken gepland op 24 september. “Maar als de vakbonden vroeger willen starten, zijn wij daartoe bereid. Het was op vraag van de bonden dat de start pas gepland werd op 24 september”, klinkt het. De socialistische vakbond ACOD heeft de voorbije weken al verschillende acties gevoerd uit protest tegen de hervorming van het ambtenarenstatuut. Vandaag blokkeert de vakbond verschillende sluizen op de binnenwateren in Vlaanderen. Ook de christelijke vakbond ACV dreigt met “algemene acties”.

De vakbonden zijn het niet eens met de plannen van de Vlaamse regering om het ambtenarenstatuut te hervormen. Zo hekelt het ACOD onder meer dat Vlaamse ambtenaren bij ziekte nog maar dertig kalenderdagen lang hun volledige salaris zullen krijgen. Daarna vallen ze terug op 65 procent van hun loon. En volgens het ACV wil minister Homans “de arbeidsvoorwaarden voor de statutairen verslechteren in plaats van die van de contractuelen te verbeteren”.

Minister Homans is het niet eens met de kritiek van de vakbonden. Ze vindt het ook “onbegrijpelijk” en “onlogisch” dat het ACOD al actie voert nog voor de onderhandelingen gestart zijn. Volgens de N-VA-minister is het voorstel van de Vlaamse regering “evenwichtig” en is het vooral de bedoeling de arbeidsvoorwaarden van contractuelen en statutairen te harmoniseren. “Mensen die hetzelfde werk doen op dezelfde werkvloer moeten kunnen werken aan dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dat is het idee achter de hervorming”, klinkt het. Zo’n oefening is volgens het kabinet-Homans altijd “geven en nemen”. “In het verleden hebben statutairen ook al zaken bij gekregen, denk bijvoorbeeld aan het pleegzorgverlof”.

Wat de geviseerde hervorming van de ziekteverlofregeling betreft, noemt Homans de kritiek van het ACOD “selectief”. Het klopt dat zieke ambtenaren na dertig dagen terugvallen op 65 procent van hun loon. “Maar nu is dat oneindig. Het is trouwens nog altijd een betere regeling dan in de private sector, waar men na dertig dagen terugvalt op 60 procent van het loon en na een jaar op een nog lager percentage. Bovendien vergeet het ACOD te vertellen dat er uitzonderingen zijn voor mensen met zware ziekten zoals kanker of arbeidsongevallen. Voor hen blijft de oude regeling van kracht”.

Het kabinet-Homans hamert er ook op dat de geplande hervorming geen besparingsoefening is. “De middelen die zouden worden uitgespaard met de hervorming van het ziekteverlof worden integraal gestort in het pensioenfonds voor de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden. De middelen blijven dus naar het personeel gaan”, aldus de woordvoerder van Homans.

De N-VA-minister zegt wel bereid te zijn om de onderhandelingen te vervroegen. “Wij waren bereid om al voor het zomerreces te starten met de onderhandelingen, maar op vraag van de vakbonden is de eerste vergadering toen vastgelegd op 24 september. Als de vakbonden die start nu willen vervroegen, zijn we daartoe bereid”.

bron: Belga