“Belgische diplomatie weigert verbod op killer robots te steunen”

Belgische diplomatie weigert verbod op killer robots te steunen

De Belgische diplomaten op het VN-overleg over ‘killer robots’ – autonome wapensystemen die zonder menselijke controle doelwitten kunnen selecteren en doden – weigeren een algemeen verbod op de inzet van die technologie te steunen, hoewel de Kamercommissie Defensie daar begin deze zomer nog een resolutie voor stemde. Dat zegt vredesorganisatie Pax Christi Vlaanderen. “Er wordt hier een loopje genomen de wil van het parlement. De parlementsleden moeten de Belgische diplomatie ter verantwoording roepen.”
Deze week zitten internationale diplomaten samen in Genève voor topoverleg over ‘killer robots’. Die volledig autonome wapensystemen kunnen zonder menselijke tussenkomst doelwitten uitkiezen en doden. Op de VN-conferentie moeten de diplomaten beslissen of er in 2019 onderhandelingen worden opgestart over een nieuw internationaal verdrag dat het gebruik van killer robots in conflicten verbiedt, maar de Belgische diplomaten weigeren dat te ondersteunen, zegt Pax Christi. Nochtans nam de Kamercommissie Landsverdediging begin juli nog een resolutie aan waarin ze de regering vraagt erover te waken dat het Belgisch leger de autonome wapens niet inzet. Tegelijkertijd vraagt de tekst de regering ook te ijveren voor een internationaal verbod. Bovendien zijn ook de meeste Belgen voorstander van een verbod, zegt Pax Christi.

“Die belangrijke signalen en eisen worden volledig genegeerd door de Belgische diplomatie in Genève. De afgelopen dagen spraken tientallen landen de wens uit om te beginnen onderhandelen over een nieuw internationaal verbodsverdrag, maar België weigerde vandaag steun te betuigen aan de start van die onderhandelingen”, zegt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen. “Er wordt hier een loopje genomen met de wil van het parlement, dat volledig buitenspel wordt gezet. Parlementsleden moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen en de Belgische diplomatie ter verantwoording roepen.”

Pax Christi Vlaanderen is lid van de ‘Campaign to Stop Killer Robots’, een wereldwijde coalitie van 70 NGO’s uit 29 landen die ijvert voor een preventief verbod op killer robots.

bron: Belga