Nieuw op 1 september – Tijdelijke leraren krijgen meer werkzekerheid door lerarenplatform

Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een “proefproject lerarenplatform” opgezet om meer tijdelijke leraren werkzekerheid te bieden en een opdracht die voldoende substantieel is. De platformen uit het basis- en het secundair onderwijs krijgen de mogelijkheid om een aantal leraren een aanstelling te geven van 1 oktober tot het einde van het schooljaar. Ze moeten dan wel worden ingeschakeld voor reguliere vervangingen van afwezigheden korter dan een schooljaar, of zelf een stabiele opdracht krijgen.
Tijdens periodes dat het personeelslid niet wordt ingeschakeld voor reguliere vervangingen, wordt het op basis van zijn bekwaamheidsbewijs ingezet in zinvolle pedagogische taken zoals occasioneel lesgeven, co-teaching, peer learning of niet-reguliere vervangingen.
Het gaat om 2.500 leraren voor het basisonderwijs en 250 voor het secundair onderwijs. Hiermee gaat een investering van 17,5 miljoen euro gepaard.

bron: Belga