Nieuw op 1 september – Permanent rookverbod in alle onderwijsinstellingen

Er geldt vanaf 1 september een permanente rookverbod voor personeel, ouders, leerlingen en bezoekers/gebruiker in alle onderwijsinstellingen. Het verbod geldt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in volgende onderwijsniveaus: scholen voor basis- en secundair onderwijs, academies voor deeltijds kunstonderwijs, centra voor vorming van zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, centra voor deeltijdse vorming, centra voor leerlingenbegeleiding, internaten en tehuizen. Als een centrum voor volwassenenonderwijs of derden gebruik maken van de gebouwen van een van deze instellingen, moeten de cursisten zich ook aan de regels van het algemeen rookverbod houden.
Een school- of centrumbestuur kan via het plaatselijk reglement het rookverbod uitbreiden naar schoolgebonden activiteiten die plaatsvinden buiten de vestigingsplaatsen van de school.
Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten, zoals onder andere de shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks.

bron: Belga