Nieuw op 1 september – Hervorming van de erfbelasting in Vlaanderen

De tarieven van de erfbelasting in Vlaanderen worden vanaf 1 september op verschillende punten gewijzigd. Zo verdwijnt de hoogste schijf van 65 procent voor erfenissen in de zijlijn en komt er een groter vrijgesteld deel voor de langstlevende partner. Voor wie erft in de zijlijn – bijvoorbeeld van een broer of een zus – verdwijnt de hoogste schijf van 65 procent. Het hoogste tarief bedraagt voortaan 55 procent. Daarnaast komt er een lager tarief van 25 procent voor het bedrag tot 35.000 euro dat in de zijlijn wordt geërfd.
Ook voor de langstlevende partner – de rechte lijn – verandert een en ander. Tot nu toe had die enkel een vrijstelling van belasting voor de woning. Die vrijstelling wordt voortaan uitgebreid naar een eerste schijf van 50.000 euro aan onroerende goederen.
Wie jonger is dan 21 jaar en wees wordt, krijgt een vrijstelling tot 75.000 euro. Tot slot komt er ook een flexibele erfenissprong. Daardoor kan wie een erfenis krijgt van een partner, ouder of grootouder, die voortaan ook deels doorgeven aan de eigen kinderen.

bron: Belga