Nieuwe online inventaris van tijdens Franse Revolutie geroofde ‘Belgische’ kunst

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) heeft donderdag een online inventaris gelanceerd van de schilderijen en beeldhouwwerken die aan het einde van de 18de eeuw werden geroofd door de Franse troepen. Op de lijst staan onder meer werken van Rubens en Van Dyck, en zelfs een beeldhouwwerk van Michelangelo. Het gaat om schilderijen en beeldhouwwerken die tijdens de Franse Revolutie (1794-1795) in onze streken werden geroofd en naar Frankrijk gebracht. De lijst kan voortaan worden geraadpleegd op de website van het KIK.
Volgens berekeningen van het instituut gaat het in totaal om 195 kunstwerken: 192 schilderijen en 3 beeldhouwwerken, waaronder de Brugse Madonna van Michelangelo.
De Franse commissarissen hadden blijkbaar een sterke voorliefde voor de grote Vlaamse barokschilderkunst, en in het bijzonder voor Rubens en Van Dyck. Ze richtten zich dus vooral op de grote altaarschilderijen uit kerken en kloosters, zegt het KIK. “Hun interesse voor een schilder als Van Eyck bleef beperkt tot zijn rol als vermeende uitvinder van de olieverfschilderkunst, wat de algemene lauwe appreciatie van diens kunst aan het einde van de 18de eeuw weerspiegelt.”
Van de kunstwerken keerden er 100 terug na de val van het Keizerrijk. 64 bleven in Frankrijk en 6 werden naar Duitsland verstuurd. Eén bevindt zich in Italië (in Milaan, als gevolg van een ruil) en de overige 24 konden tot op vandaag niet worden gelokaliseerd. Het merendeel bevindt zich wellicht nog in Frankrijk, maar werd nog niet teruggevonden, aldus het KIK.

bron: Belga