1.169 dagen wachten op aangepaste sociale woning

1.169 dagen wachten op aangepaste sociale woning

De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning voor mensen met een fysieke beperking bedraagt meer dan drie jaar. Bovendien zijn er voor hen te weinig aangepaste woningen beschikbaar, klaagt CD&V aan in Het Nieuwsblad en De Standaard. Op het einde van 2016 waren er 3.372 openstaande dossiers.
De wachttijd ligt voor mensen met een beperking een dikke maand boven de gemiddelde wachttijd voor alle kandidaten. Nochtans genieten zij een voorrangsregeling waardoor ze sneller een woning zouden moeten krijgen. Die voorrang kan echter alleen worden toegekend als de sociale woning specifiek is aangepast, maar het aantal aangepastewoningen wordt niet geregistreerd.

CD&V riep minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) al herhaaldelijk op om daar verandering in te brengen. “En zelfs na drie jaar toont ze nog geen engagement om er iets aan te doen”, zegt Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V). “Door de vergrijzing zullen alleen maar meer mensen met een beperking nood hebben aan een sociale woning.”Homans ontkent niet dat het aantal aangepaste woningen niet systematisch wordt bijgehouden. “Maar ik heb enorm ­geïnvesteerd in het uitbreiden van het sociaal woonaanbod”, zegt ze. De minister kijkt daarnaast naar haar collega van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), die ook bevoegd is voor het huisvesten van personen met een fysieke beperking.

bron: Belga