Stijging van het aantal dode vissen en eenden door warm en droog weer

Stijging van het aantal dode vissen en eenden door warm en droog weer

Het Agentschap Natuur en Bos krijgt in vergelijking met andere zomers veel meer meldingen van dode vissen en watervogels, vooral eenden, als gevolg van de aanhoudende droogte en hitte. Dat zegt visserijbioloog Alain Dille van het Agentschap. Exacte cijfers zijn er nog niet. Vissen sterven vooral door een zuurstoftekort, legt Dille uit. “Door de aanhoudende droogte en hitte is er een sterke bloei van blauwalgen. ’s Nachts nemen die zuurstof op, waardoor er zuurstof verdwijnt uit het water en vissen in ademnood komen.” Het Agentschap Natuur en Bos probeert dat onder meer te bestrijden met beluchters, een soort van fonteinen die het water in beweging brengen, maar in ondiep water zijn die niet bruikbaar.

Watervogels sterven vooral aan botulisme, zegt Dille. Het gaat dan in de eerste plaats om eenden. Ook daar is een duidelijke stijging van het aantal sterfgevallen, klinkt het.

Jan Dhaene van de Vlaamse Milieumaatschappij kan die stijging niet bevestigen, maar de Vlaamse Milieumaatschappij krijgt wel heel wat meldingen van sterfte van watervogels. “De droogte zorgt ervoor dat de waterstanden lager zijn en dat er weinig stroming is, waardoor het water sneller opwarmt en er een kwaliteitsvermindering kan optreden. Dat is een voedingsbodem voor blauwalgen en botulisme, vooral in stilstaand water zoals vijvers.”

Blauwalgen, eigenlijk geen algen maar bacteriën die een laagje vormen bovenop het water, geven giftige stoffen vrij die voor irritatie kunnen zorgen bij mensen. De meeste vormen van botulisme zijn onschadelijk voor mensen, maar met sommige vormen is het oppassen geblazen, zegt Dille.

Dode watervogels worden zo snel mogelijk verwijderd om besmetting van het water te voorkomen. Als de watervogels nog gered kunnen worden, worden ze vaak naar een vogelopvangcentrum gebracht. Mensen die dode vissen of eenden in problemen zien, contacteren best de gemeente of de lokale politie. Zij nemen dan verdere stappen. Dat staat in de “gecoördineerde aanpak van vissterfte in openbare wateren”, die de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid enkele jaren geleden opstelde.

bron: Belga