“Geen vervroegde commissie Leefmilieu over droogte”

Geen vervroegde commissie Leefmilieu over droogte

De Vlaamse parlementsleden in de commissie Leefmilieu komen deze maand niet meer samen om de aanhoudende droogte te bespreken. Sp.a-parlementslid Rob Beenders had daarom gevraagd, maar “de voorzitter heeft me laten weten dat ze niet op de vraag in kan gaan”, zegt Beenders. “Een gemiste kans”, vindt hij. Vlaams parlementslid Rob Beenders had eind juli een aanvraag ingediend om de commissie Leefmilieu vervroegd bijeen te roepen, naar aanleiding van de aanhoudende droogte. “We zijn in Vlaanderen duidelijk niet klaar om de toenemende droogteperiodes als gevolg van de klimaatverandering op te vangen”, vond de sp.a’er.

Commissievoorzitster Tinne Rombouts (CD&V) heeft echter laten weten dat ze niet op de vraag in kan gaan, zegt Beenders. “Een gemiste kans”, vindt Beenders. “Het feit dat minister Schauvliege niet naar het parlement wil komen, toont aan dat ze geen degelijk waterbeleid voert, anders zou ze wel gebruik maken van dit forum om de vele ongeruste Vlamingen en landbouwers de nodige antwoorden te geven op hun vragen. Het is vooral zwak dat de minister zich niet wil verdedigen.”

bron: Belga