Stad Brussel stelt zich neutraal op voor verbreding Brusselse Ring

Stad Brussel stelt zich neutraal op voor verbreding Brusselse Ring

De stad Brussel stelt zich positief noch negatief op over de herinrichting en verbreding van de Brusselse Ring. Dat liet burgemeester Philippe Close vandaag weten aan Belga. Close benadrukt dat Brussel-stad het advies van het Brussels gewest wil volgen. Een verbreding van de Ring kan dus wel voor de stad Brussel. De hoofdreden daarvoor is dat het transitverkeer op de lokale wegen zal dalen. Uit een simulatie die de stad Brussel eerder opvroeg bij de werkvennootschap, blijkt dat het verkeer op de lokale wegen en dan met name in de Lakense wijken rond de Romeinse steenweg flink zal dalen.

“Voor de stad Brussel telt de doelstelling en het resultaat: het transitverkeer op ons lokaal Brussels wegennet verminderen”, stelt schepen Ampe. “De sluiting van de Leopold II-tunnel toont aan dat lokale zijstraten en wijken veel hinder ondervinden als er geen grote assen zijn om het verkeer op te vangen. Dat verkeer zoekt sluiproutes en vermindert de leefkwaliteit in de wijken.”In zijn brief naar de Werkvennootschap vraagt het college van de stad Brussel ook expliciet dat er geen op- en afritten van de Brusselse Ring worden gesloten, terwijl er wel al sprake was dat de afrit Wemmel zou worden afgesloten.

De stad Brussel vraagt wel dat de werken aan de Ring zorgen voor verbeterde en veilige fietsinfrastructuur tussen Laken en Wemmel via de brug van de Houba de Strooperlaan en tussen Laken en Grimbergen ter hoogte van de A12.

bron: Belga