Zoektocht naar kandidaten voor pilootprojecten met transitiehuizen gestart

Er komt zowel in Vlaanderen als in Wallonië een pilootproject met transitiehuizen. Dat zijn projecten waarbij gedetineerden het laatste deel van hun straf doorbrengen in een kleinschalig detentiehuis. Het gevangeniswezen gaat nu op zoek naar kandidaten voor de uitbating van die transitiehuizen. Indien de pilootprojecten een succes zijn, komt er na een jaar een uitbreiding naar 100 plaatsen. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Nieuw is het idee van de transitiehuizen niet. Ze vormden ook al een onderdeel van het Masterplan Gevangenissen van minister Geens uit 2016. Met dat plan wil de CD&V-minister de overbevolking van de gevangenissen terugdringen en de gevangenisinfrastructuur vernieuwen.

Transitiehuizen zijn kleinschalige projecten (van ongeveer vijftien plaatsen) waarbij bepaalde gedetineerden tegen het einde van hun straf de kans krijgen het laatste deel van hun straf door te brengen in een transitiehuis. Bedoeling is dat ze daarbij worden bijgestaan en begeleid om nadien opnieuw vlotter te integreren in de maatschappij.

Het gevangeniswezen gaat nu op zoek naar kandidaten voor twee pilootprojecten, één in Vlaanderen en één in Wallonië. Er zal gewerkt worden met een subsidiesysteem waarbij de gekozen organisatie een vaste dagprijs per plaats zal ontvangen. Wie geïnteresseerd is, moet tegen vrijdag 21 september (uiterlijk 15 uur) zijn dossier indienen.

Als de pilootprojecten na evaluatie een succes blijken te zijn, komt er na een jaar een uitbreiding naar ongeveer 100 plaatsen.

“Een gedetineerde moet de kans krijgen zich voor te bereiden op een eventuele re-integratie in de maatschappij. De transitiehuizen die opgenomen zijn in Masterplan III kunnen hiertoe bijdragen”, legt minister Geens uit. “De gedetineerde krijgt naar het einde van zijn straf de kans om te werken aan een aantal principes zoals zelfstandig wonen, de zoektocht naar een job en de sociale omgang met andere mensen buiten de beveiligde muren. Zo begeleiden we de gedetineerde en ondersteunen we deze om terug een eigen plaats te vinden in de samenleving.”

bron: Belga