Opnieuw op borg vrijgelaten Albanees die wordt uitgewezen

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat opnieuw op het punt om een Albanees het land uit te zetten die op borgtocht is vrijgelaten. Daarover berichten De Standaard en “Terzake” maandagavond. “Je betaalt een borgsom om uit de gevangenis te komen, niet om langer op het grondgebied te verblijven”, zo verklaarde directeur-generaal Freddy Roosemont in het VRT-programma. De Albanees werd half juli opgepakt op verdenking van kleinere drugsdelicten, maar vrij snel besliste de onderzoeksrechter om hem op borg vrij te laten. De man, die illegaal in België verbleef, moest een borgsom van 5.000 euro betalen en ter beschikking van het gerecht blijven. De DVZ gaf hem echter een bevel om het grondgebied te verlaten en dinsdag wordt hij normaliter overgebracht van de Gentse gevangenis naar een gesloten centrum, met het oog op verwijdering.
“De vreemdelingenwet voorziet een bepaling dat bij mensen wiens aanhoudingsmandaat is opgeheven, zoals bij de betrokkene (…), dat de Dienst Vreemdelingenzaken zeven dagen tijd heeft om een beslissing te nemen en dan zeven dagen om de betrokkene over te brengen van de gevangenis naar een gesloten centrum (…) De opheffing van het aanhoudingsmandaat staat in onze wet, alle andere voorwaarden die de rechter oplegt staan er niet in”, zegt Roosemont, die ook verwijst naar vaste rechtspraak die stelt dat “de strafprocedure de verblijfsprocedure niet kan en mag beïnvloeden”.
“Op het ogenblik dat justitie ons iemand levert vanuit de gevangenis die geen wettelijk verblijf heeft, of hij nu veroordeeld zal worden ja dan neen (…), dan is verwijdering het enige wat de wet ons oplegt”, zo vervolgde Roosemont, die eraan toevoegde dat het in deze zaak zelfs niet duidelijk is of er een proces gaat komen.
Wel kan justitie een schriftelijke en gemotiveerde vraag aan de DVZ stellen om iemand niet het land uit te zetten, voegt Roosemont toe. De baas van de DVZ bevestigde in “Terzake” dat die uitdrukkelijke vraag niet is gesteld in het kader van de zaak van Safet Rustemi, de 33-jarige Albanees die vorig jaar het land werd uitgezet terwijl er nog rechtszaken liepen, en nu op een most wanted-lijst prijkt. Sinds die affaire twee weken geleden losbarstte, is er intussen wel reeds overleg geweest tussen DVZ en justitie, aldus Roosemont.

bron: Belga