Presidentsverkiezingen Mali – Ondanks gefaald beleid is Malinese president favoriet om zichzelf op te volgen

Presidentsverkiezingen Mali - Ondanks gefaald beleid is Malinese president favoriet om zichzelf op te volgen

Hoewel de Malinese president Ibrahim Boubacar Keita (in Mali ook bekend als IBK) er de afgelopen vijf jaar niet in slaagde om vrede te brengen, corruptie te bestrijden, de infrastructuur te verbeteren of werkloosheid terug te dringen, is hij wel de grote favoriet om zichzelf op te volgen bij de presidentsverkiezingen. Die staan gepland voor komende zondag. De grootste tegenstand mag IBK verwachten van Soumaïla Cissé, maar het is maar de vraag of Cissé Keita tot een tweede ronde zal kunnen dwingen. IBK’s populariteit is dan wel ineengezakt sinds hij in 2013 verkozen werd, toch houden waarnemers geen rekening met een nederlaag voor Keita, ook omdat geen enkele zittende Malinese president de verkiezingen al verloor. Als zittende president heeft IBK de staatsmedia in handen, beschikt hij over een groot verkiezingsbudget en een uitgebreid netwerk in het hele land. Als IBK het in de eerste ronde niet haalt, wordt binnen de twee weken een tweede ronde georganiseerd.
Sinds hij in 2013 aan de macht kwam, is Keita er niet in geslaagd vrede te brengen in het door oorlog en moslimterreur verscheurde land. In 2012 brak een opstand uit waarbij Touareg-rebellen en moslimfundamentalisten elkaar vonden in hun afkeer voor het centrale regime. Het was enkel met bijstand uit Frankrijk en andere West-Afrikaanse landen dat er een einde kwam aan die burgeroorlog. In 2015 werd een vredesakkoord gesloten, maar van vrede is nog lang geen sprake. De gespecialiseerde site Malilink houdt sinds 2015 de aanvallen bij: in de eerste helft van dit jaar telde Malilink bijna 1.000 aanvallen, tegenover nog geen 600 in heel 2017. Vooral in het noorden en het centrum blijft het onrustig.
In de uitvoering van het vredesakkoord zijn amper stappen vooruit gezet, volgens waarnemers door een gebrek aan politieke wil bij de verschillende partijen. Keita, of Cissé, zal dus inspanningen moeten leveren om de zwakke regering nu wel voldoende macht te geven. Die regering beschikt op dit moment niet over de middelen om in het hele land zijn autoriteit te laten gelden.
Zelf vindt Keita niet dat zijn prestaties van de afgelopen vijf jaar een “mislukking” genoemd mogen worden. Het vredesakkoord noemt hij een “markant succes”, hoewel de uitvoering dus amper vooruit is gegaan. Het Franse magazine XXI omschreef IBK echter als “de vadsige koning”, een slimme maar ijdele figuur die laat opstaat, slechte vrienden heeft, mooie toespraken houdt, maar volhardt in het vermijden van echt op te treden tegen de corruptie of het geweld.
De VN-vredesmissie Minusma en de eigen veiligheidsdiensten houden het verloop van de verkiezingen in de gaten, en er zijn waarnemers van de Europese Unie, de Afrikaanse Unie en ECOWAS, de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse landen. Ondanks die voorzorgsmaatregelen wordt ervoor gevreesd dat de verkiezingen niet overal vlekkeloos zullen kunnen verlopen. Zo stelde de oppositie de voorbije weken al herhaaldelijk vragen bij de kieslijsten. Daarmee zou gesjoemeld zijn, maar de regering veegde die bezwaren van tafel.
Onder de bevolking leeft dus heel wat ongenoegen over het beleid van IBK en zijn Rassemblement pour le Mali (RPM), maar Cissé geniet evenmin vertrouwen. Hij doet al voor de derde keer een gooi naar het presidentschap. Voor deze derde keer doet hij een beroep op vage termen zoals “verandering” en “nieuwe hoop”, maar legt hij niet uit hoe hij dat wil bereiken.
De opkomst bij de verkiezingen kan wel een schaduw werpen op de waarschijnlijke overwinning van Keita. Goed 8 miljoen Malinezen mogen stemmen, maar de opkomst zou onder de 40 pct liggen. Die lage opkomst is te wijten aan de onveiligheid, maar ook aan desinteresse.
Er zijn in totaal 24 presidentskandidaten, maar behalve IBK en Cissé gaat het vooral om outsiders. Onder de kandidaten is ook één vrouw. De Malinese grondwet beperkt het aantal presidentstermijnen tot twee termijnen van vijf jaar.
Voorlopige resultaten worden pas na een vijftal dagen verwacht.

bron: Belga