“Getuigen van discriminatie onvoldoende beschermd in België”

Getuigen van discriminatie worden onvoldoende beschermd door de Belgische wetgeving. Dat zegt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). “Getuigen kunnen een cruciale rol spelen in het terugdringen van genderdiscriminatie. Ze verhogen de kansen om discriminatie te bewijzen en geven het slachtoffer het gevoel dat zij of hij er niet alleen voor staat. Ze moeten voldoende beschermd worden”, zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. Het IGVM baseert zich op een concrete zaak uit 2015. Een filiaalverantwoordelijke van een winkelketen koos na een selectieprocedure voor een zwangere vrouw als nieuwe werkkracht, maar werd teruggefloten door het hoofdkantoor, zegt het IGVM. De winkelverantwoordelijke zou er herhaardelijk voor gepleit hebben om de vrouw toch aan te nemen.
Ondertussen diende de zwangere vrouw een klacht in bij het IGVM wegens discriminatie, waarop het hoofdkantoor reageerde dat de winkelverantwoordelijke op eigen houtje had beslist. In de nasleep van de discussies over de zaak werd de filiaalverantwoordelijke uiteindelijk ontslagen.
Het instituut trok met de zwangere sollicitant en de ontslagen winkelverantwoordelijke naar de arbeidsrechtbank. Die oordeelde eind mei van dit jaar dat de sollicitante wel degelijk gediscrimineerd werd wegens haar zwangerschap. Voor de winkelverantwoordelijke ligt de zaak ingewikkelder. “De Genderwet biedt een bescherming tegen een nadelige behandeling zoals ontslag aan getuigen van discriminatie, maar enkel wanneer er een ondertekende en gedateerde getuigenverklaring werd opgesteld”, zegt het IGVM. “Omdat er op het ogenblik van haar ontslag geen dergelijk document bestond, zou de winkelverantwoordelijke niet beschermd zijn.”
Omdat de Belgische wetgeving op dat vlak strenger is dan de Europese richtlijn, besliste de arbeidsrechtbank om een prejudiciële vraag te stellen bij het Europese Hof van Justitie. Dat zal zich nu moeten uitspreken of de Belgische voorwaarden in verband met de bescherming van getuigen in de Genderwet in strijd zijn met het Europese recht.
Het Instituut beveelt alvast aan om de regeling te herzien om ze in overeenstemming te brengen met het Europees recht.

bron: Belga