Brusselaars wordt gevraagd om spaarzaam met water om te gaan

Brusselaars wordt gevraagd om spaarzaam met water om te gaan

Brussels minister van Leefmilieu en Energie Céline Fremault (cdH) vraagt aan de Brusselaars om spaarzaam om te gaan met hun waterverbruik. Een tekort aan water is er evenwel niet. In Brussel is er in tegenstelling tot in Vlaanderen en Wallonië weinig water dat gebruikt wordt voor irrigatie. Het waterverbruik in Brussel gaat vooral naar de huishoudens en in de vakantie zijn er ook minder Brusselaars in het stad.

“Het wateraanbod voor de Brusselaar is gegarandeerd, maar de situatie wordt van nabij opgevolgd. We vragen de inwoners van Brussel wel om spaarzaam om te gaan met water en onnodige verspilling te vermijden”, stelt minister Fremault.

In de Brusselse parken let Brussel leefmilieu op met het waterverbruik en maakt het een selectie waarbij het eerst de oudste en zeldzaamste bomen besproeit. De nieuwe en jonge aanplanting dreigt daardoor wel verloren te gaan.

De fonteinen van het Brussels gewest worden niet afgesloten en moeten nog altijd als een verfrissingspunt dienen. Op de website van Leefmilieu Brussel werden de openbare fonteinen in kaart gebracht.

bron: Belga