Bijna 90% van de Metro-lezers vouwt WC-papier op bij grote boodschap

Bijna 90% van de Metro-lezers vouwt WC-papier op bij grote boodschap
Foto Pexels

Een week geleden lanceerden we bij Metro de vijf WC-dilemma’s waar iedereen mee te maken krijgt. Tijd om de balans op te maken en te ontdekken hoe we ons gedragen in de kleinste kamer.

Eerste opvallende resultaat: bijna alle Metro-lezers vouwen hun WC-papier nadat ze een pakketje hebben afgeleverd op toilet. Van de duizend lezers koos 89% voor de ‘vouw-optie’, de overige 11% gaf toe eerder een ‘propper’ te zijn. Het is natuurlijk moeilijk om de vergelijking door te trekken naar de hele bevolking, want we weten niet wié antwoord heeft gegeven op de vragen. Toch geeft de enquête alvast een mooi beeld over de Metro-lezers.

WC-papier op

Ook in de andere vragen springt er telkens één antwoord bovenuit. Negen WC-gebruikers op tien doen de deur van het kleinste kamertje niet op slot als ze thuis naar het toilet gaan. Als mensen op een openbare wc geconfronteerd worden met een buur in het hokje naast hen, wachten ze liefst tot die persoon weg is om de WC te verlaten. Als de ramp der rampen plaatsvindt – het WC-papier is op en je zit al op de pot – roept 69% om de huisgenoot. Drie op de tien gaat koortsachtig op zoek in de eigen zakken naar een zakdoek of servet.

Neem deel

Wie aandachtig de resultaten gelezen heeft, beseft dat we één dilemma niet hebben prijsgegeven… Om dat laatste dilemma te ontdekken, kan je hieronder nog deelnemen aan de quiz.