Brafco reageert verbolgen op beslissing over stookolieketels

Brafco reageert verbolgen op beslissing over stookolieketels

De Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering om de verkoop van stookolieketels te verbieden vanaf 2021. De federatie stelt dat er geen overleg plaatsvond met de sector. “De gevolgen van deze irrationele beslissing zijn hallucinant, zowel voor de burger, de sector als het milieu”, klinkt het vandaag in een reactie. De beslissing jaagt de consument op torenhoge kosten en betekent een verlies van duizenden jobs, is de conclusie van Brafco. De federatie zal de regeringsbeslissing “met alle mogelijke middelen aanvechten”. Dat de investering in een warmtepomp (ongeveer 20.000 euro) snel terug te verdienen valt, betwijfelt Brafco. “Vermits een warmtepomp gevoed wordt met elektriciteit is het ons een raadsel – gezien de torenhoge prijs voor elektriciteit in België – wanneer een dergelijke investering ooit kan worden terugverdiend. Vraag is ook of – gezien het jaarlijks terugkerend probleem van een dreigend stroomtekort in de winter – de warmtepomp wel zal functioneren op de momenten dat hij moet werken.”

De honderden familiale ondernemingen die huisbrandolie leveren, kunnen de boeken toedoen. “Rechtstreeks zijn naar schatting 5.000 jobs bedreigd. Wanneer echter rekening gehouden wordt met de toeleveranciers, gaat het over meerdere tienduizenden jobs”, weet de federatie.

Brafco wijst nog op de inspanningen die de sector doet om de ecologische voetafdruk van verwarmen met stookolie te verkleinen. Onder meer investeringen in performante stooktoestellen, hybride verwarmingssystemen en R&D rond synthetische vloeibare brandstoffen. “Door de beslissing van de Vlaamse regering dreigen deze investeringen te worden stopgezet.”

Brafco zal de beslissing “met alle mogelijke middelen aanvechten”. “Het belooft een hete herfst te worden”, besluiten de brandstoffenhandelaars.

bron: Belga