Zomerakkoord Vlaamse regering – Groen licht voor oprichting nieuw agentschap “Jeugd en Gezin”

De Vlaamse regering heeft tijdens haar marathonzitting van vrijdag op zaterdag ook het licht op groen gezet voor de oprichting van het agentschap “Jeugd en Gezin”. Die oprichting past in de geplande fusie tussen Kind & Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn. Dat is beslist op voorstel van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Bedoeling van de eenmaking van Kind & Gezin en Jongerenwelzijn is om efficiënter en meer geïntegreerd beleid te kunnen voeren rond kinderen en jongeren. Dat gaat dan van de nieuwe kinderbijslag (of Groeipakket) tot de kinderopvang, de pleegzorg en de jeugdhulp.
Met de goedkeuring van het besluit om een nieuw agentschap “Jeugd en Gezin” op te richten, wordt een eerste stap gezet in het fusietraject. Het besluit gaat nog voor advies naar verschillende adviesraden en nadien ook nog naar de Raad van State.

bron: Belga