Prins Laurent zwijgt over juridische stappen op Gents Te Deum

Prins Laurent zwijgt over juridische stappen op Gents Te Deum

Prins Laurent geeft in Gent geen commentaar over de juridische stappen die hij vandaag heeft aangekondigd tegen de vermindering van zijn dotatie. Hij is samen met prinses Claire in Oost-Vlaanderen ontvangen voor het Te Deum in de Sint-Baafskathedraal. De prins stapt naar de Raad van State tegen de beslissing van de Kamer om 15 procent van zijn dotatie in te trekken. Maar over die kwestie werd in Gent met geen woord gerept. De prins kwam rond 11 uur toe aan de Sint-Baafskathedraal, waar traditioneel koningsgezinde nieuwsgierigen een kijkje komen nemen. Militaire eenheden en een muziekkapel wachtten de prins op.

Prins Laurent vervulde de protocollaire verplichtingen, waarna de mis ter gelegenheid van de nationale feestdag van start ging. Die wordt opgedragen door de Gentse bisschop Luc Van Looy. De pers kon enkel de eerste minuten van de viering bijwonen.

bron: Belga