Steden en gemeenten willen meer betrokkenheid bij Vlaams klimaatplan

Steden en gemeenten willen meer betrokkenheid bij Vlaams klimaatplan

De steden en gemeenten wil dichter betrokken worden bij het energie- en klimaatplan waaraan de Vlaamse regering de laatste hand legt. Dat zeggen ze in een brief aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). De Vlaamse regering keurt morgen wellicht een energie- en klimaatplan goed om tegemoet te komen aan de Europese doelstellingen voor 2030. Het Vlaamse plan wordt samen met dat van de andere regio’s en van de federale regering voor het einde van het jaar overgemaakt aan Europa.

De steden en gemeenten, vertegenwoordigd door de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V), vinden dat zij een luidere stem in het debat verdienen en lieten dat afgelopen week weten aan Bourgeois. Er moet een degelijk overlegorgaan komen waarin de lokale overheden met de Vlaamse ministers kunnen samenzitten, vinden ze. Er is een grotere kruisbestuiving nodig, onder meer voor een beleid waarbij verhuurders worden aangespoord hun woningen te renoveren.

De lokale overheden vragen daarnaast dat de belemmeringen voor een brede uitrol van hernieuwbare energie worden weggewerkt. “Zorg ervoor dat er een maximale capaciteit aan zonnepanelen op de daken kan worden geplaatst, zonder dit te koppelen aan het verbruik van het onderliggende gebouw. Zorg ook dat de lokale besturen de tools in handen krijgen om zelf te beslissen waar een maximale ontwikkeling van windturbines kan gebeuren.”

Een ander opvallend voorstel van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) zijn minder strenge regels bij de renovatie van beschermde gebouwen. “We denken bijvoorbeeld aan wetgeving die zonnepanelen verbiedt, of het vervangen van enkel glas verhindert.”

bron: Belga