Politie mag camera’s plaatsen in rechtbanken en bij grote evenementen

Politie mag camera's plaatsen in rechtbanken en bij grote evenementen

Bij mediagenieke, risicogevoelige processen mag de politie in de toekomst camera’s plaatsen in de rechtbank, net als bij grote evenementen zoals festivals. Dat staat in twee koninklijke besluiten waarvoor de ministerraad vandaag het licht op groen heeft gezet. De wetteksten maken het ook mogelijk dat de politie in real-time beelden bekijkt van camera’s die door de organisator zelf werden geplaatst. De kb’s volgen op de Camerawet die al eerder werd goedgekeurd. Ze maken het mogelijk dat de politie voortaan een “vaste (fysiek), tijdelijke camera” kan plaatsen in hoven en rechtbanken bij risicogevoelige processen die veel media-aandacht krijgen, zoals bijvoorbeeld terroprocessen. Hetzelfde geldt voor grote volkstoelopen. Technisch gesproken gaat het om “publiek toegankelijke besloten plaatsen”.

Volgens het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken zijn er wel voorwaarden aan verbonden. Eerst en vooral moet een risico-analyse het nut van zo’n camera uitwijzen, maar ook de organisator – bijvoorbeeld de voorzitter van de rechtbank – moet zijn fiat geven.De teksten geven de politie ook de wettelijke basis om in real-time beelden te bekijken van camera’s die de organisator van een evenement zelf aan de ingang heeft gehangen.

Het idee achter beide kb’s is dat je in een volwassen veiligheidscultuur voor elk belangrijk evenement met een grote volkstoeloop op voorhand een gedegen risico-analyse maakt, legt het kabinet-Jambon uit. “Met deze kb’s kan je op een gestructureerde en systematische manier in je plan inschrijven dat de politie zelf camera’s komt hangen of toelating krijgt om je eigen beelden te bekijken.”

bron: Belga