Akkoord over nieuwe eindtermen in eerste graad secundair onderwijs

Akkoord over nieuwe eindtermen in eerste graad secundair onderwijs

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt. Eind oktober 2017 bereikten de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open Vld al een akkoord over het kader voor de nieuwe eindtermen. Die eindtermen, die bepalen wat leerlingen op school minstens moeten kennen en kunnen, waren na 20 jaar aan een opfrisbeurt toe. Ze moesten ook duidelijker en coherenter zijn.

Het eerder bereikte akkoord voorzag onder meer in 16 ‘sleutelcompetenties’ (o.a. Nederlands, digitale vaardigheden, financiële competenties,…) , het schrappen van het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen, een periodieke screening van de eindtermen,…

De eindtermen waarover nu een inhoudelijk akkoord bereikt is, hebben betrekking op de eerste graad van het secundair onderwijs. Ze gaan in samen met de start van de modernisering van het onderwijs in september 2019. De nog te ontwikkelen eindtermen voor de twee graad moeten ingaan op 1 september 2021 en die voor de derde graad in september 2023.

Concreet gaat het aantal eindtermen in de eerste graad van 688 naar 382. Er zijn er dus minder, maar ze zijn volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits wel “langer, duidelijker en ambitieuzer”.

Alle eindtermen moeten worden bereikt en elke leerling moet ook op het einde van de eerste graad de eindtermen basisgeletterdheid op individueel niveau halen.

Bedoeling is dat de onderwijsverstrekkers de nieuwe eindtermen opnemen in hun leerplannen en dat de onderwijskoepels, het GO! en de uitgeverijen van handboeken aan de slag gaan met het vertalen van de eindtermen naar de klasvloer.

bron: Belga